Základní - pravidelná odborná příprava členů | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Základní - pravidelná odborná příprava členů

A. Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO: Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 36/2003 k provádění odborné přípavy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků v čl. I uvádí následující:


1) "Členové dobrovolných jednotek PO mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy (ustanovení § 72 odst. 2 zákona o požární ochraně).".


2) "V souladu s § 40 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů se musí každý člen dobrovolné jednotky PO zúčastnit základní odborné přípravy nejméně v rozsahu 40 vyučovacích hodin, nejpozději do jednoho roku od zařazení do dobrovolné jednotky PO.".


3) Obsahové zaměření odborné přípravy naleznete zde (pokyn GŘ a NMV č. 36/2003, ustanovení čl. I, bod 3.): Provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků + změna.

B. Pravidelná odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO: Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 36/2003 k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků v čl. II uvádí následující: "Členové dobrovolných jednotek PO jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu pravidelné odborné přípravy (ustanovení § 72 odst. 3 zákona o požární ochraně). Pravidelnou odbornou přípravu organizují velitelé dobrovolných jednotek PO. Témata pravidelné odborné přípravy stanovené velitelem dobrovolné jednotky PO na výcvikový rok dobrovolné jednotky PO vycházejí ze Základního zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR na kalendářní rok, který vydává Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-generální ředitelství HZS ČR“). Pravidelná odborná příprava v kalendářním roce probíhá v minimálním rozsahu 40 hodin. U jednotek SDH obcí kategorie JPO II se doporučuje minimálně 40 % (16 hodin) pravidelné odborné přípravy členů dobrovolných jednotek PO vykonávat ve spolupráci s HZS kraje na stanicích HZS kraje.".


Základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany v roce 2013:


Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 31/2010, kterým se stanoví zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 50/2010 a č. 3/2012, vydal náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení OZNÁMENÍ.


Základní témata, která mají být v roce 2013 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí:
 1. * ML Bojového řádu jednotek PO, D - Dopravní nehoda automobilu s pohonem CNG a LPG


 2. * ML Bojového řádu jednotek PO, D - Vozidla s hybridním pohonem


 3. * ML Bojového řádu jednotek PO, P - Požáry fotovoltanických systémů (Materiál/y k tomuto tématu naleznete ZDE, a také ZDE.)


 4. * ML Bojového řádu jednotek PO, P - Zásahy na plynová zařízení (Materiál/y k tomuto tématu naleznete ZDE, a také ZDE.)


 5. Sebejištění, základní prvky sebezáchrany (včetně nouzových způsobů slanění, použití základních uzlů, použití základních prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou (Materiál/y k tomuto tématu naleznete ZDE.)


 6. Úkoly hasiče na místě zásahu


 7. Kontrola VDP před použitím, průměrná spotřeba vzduchu s IDP, výpočet ochranné doby IDP


 8. Seznámení s novelou typové činnosti složek IZS při společném zásahu - STČ 07/IZS Záchrana pohřešovaných osob - pátracíakce v terénu


 9. Signály pro dodávku vody


 10. Dopravní vedení s rozdělovačem před budovou a útočný proud po schodišti do prvního podlaží


 11. Výstup na nastavovací žebřík a vytvoření útočného proudu "C"


 12. Přívodní vedení savicemi


 13. Složení a vztyčení čtyřdílného nastavovacího žebříku


 14. Funkce požárně bezpečnostních zařízení


 15. Obsluha, používání a údržba PT v jednotce podle návodu k obsluze a interních aktů řízení


 16. Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování PT na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody v blízkosti troleje apod.)


 17. Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidly statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů


 18. Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 48/2005, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 49/2008


 19. Rozlišení:
  1) Zásah (Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
  2) Zásah s úhradou (Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS)
  3) Poskytnutí pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně)


 20. Problematika únikových cest

Legenda:
*     Metodické listy bojového řádu jednotek PO jsou zveřejněny na stránkách MV-generálního ředitelství HZS ČR na internetové    adrese http://www.hzscr.cz, na těchto stránkách v sekci "Informační zdroje" (→"Řády" →"Bojový řád"), nebo také ZDE.