Jednotky HZS ČR | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Jednotky HZS ČR

Další hasicí zařízení dle ČSN 730810

Tato přednáška se zabývá rozdělením dalších stabilních hasicích zařízení tak, jak je uvedeno v ČSN 73 0810. Jednotlivá hasicí zařízení jsou zde stručně popsána a rovněž je uvedeno jejich užití v praxi.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Samočinné stabilní hasící zařízení - funkce, rozdělení, normativa

Tato přednáška se úvodu zabývá rozdělením samočinných hasicích zařízení, základní legislativou a technickou normativou. V dalších částech je popsáno fungování sprinklerového stabilního hasicího zařízení.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Doplňující zařízení EPS

Tato přednáška navazuje na předchozí téma, které tvořilo úvod do problematiky elektrické požární signalizace. Cílem této přednášky je podat informace o doplňujících zařízeních EPS.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

EPS - rozdělení hlásičů požáru, popis ústředny EPS

Tato přednáška navazuje na předchozí téma, které tvořilo úvod do problematiky elektrické požární signalizace. Cílem této přednášky je podat informace hlásičích požáru, jejich funkce, rozdělení a použití. V další části se zaměříme také na ústřednu EPS.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Elektrická požární signalizace (EPS) - úvod, funkce, předpisy

Tato přednáška zahajuje rozsáhlé téma elektrické požární signalizace (EPS). Na začátku je uvedena základní legislativa týkající se elektrické požární signalizace, následuje jednoduchý popis základních komponent systému a dále pak vysvětlení fungování EPS jako celku.

OZNÁMENÍ

Vzhledem k připravované změně předpisů v oblasti rádiového spojení jsou informace uvedené v této přednášce z části neaktuální. Na její aktualizaci se pracuje. Děkujeme za pochopení.

Obecní požadavky na PBZ

Přednáška navazuje na předchozí téma, ve kterém byly definovány a rozděleny požárně bezpečnostní zařízení. Cílem této přednášky je podat základní informace o obecných požadavcích na požárně bezpečnostní zařízení tak, jak to vyplívá z  právních předpisů. Součástí výkladu je také uvedení legislativy, která tuto oblast upravuje.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Rozdělení PBZ, definice PBZ, legislativa

Přednáška tvoří úvodní vhled do problematiky požárně bezpečnostních zařízení (PBZ). V úvodní části je popsána definice PBZ, tak jak je uvedeno v příslušné legislativě, a následuje popis rozdělení PBZ. Dále jsou charakterizována vyhrazená PBZ, včetně jejich rozdělení.

NÁVOD KE STUDIU

Zapněte si reproduktory, sledujte postupně jednotlivé stránky elektronické přednášky a zároveň poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si opět mluvený výklad či vyzkoušet si znova kvíz.

Způsob posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím

Obsahem přednášky je vysvětlit postup stanovení podmínek požární bezpečnosti činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Tato povinnost vyplývá ze zákona o požární ochraně a je podrobně popsána ve vyhlášce o požární prevenci.  

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Posouzení požárního nebezpečí (dokumentace PO)

Obsahem přednášky je dokumentace PO Posouzení požárního nebezpečí. Povinnost zabezpečit toto posouzení vyplývá ze zákona o požární ochraně provozovatelům činností s vysokým požárním nebezpečím.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Přehled dokumentace PO

Obsahem přednášky jsou druhy, obsah a způsob vedení dokumentace Požární ochrany. Povinnost vést dokumentaci PO vyplývá ze zákona o požární ochraně vše provozovatelům činností se zvýšeným požárním nebezpečí a také s vysokým požárním nebezpečím.

NÁVOD KE STUDIU

Sledujte jednotlivé stránky elektronické přednášky, zapněte si reproduktory a poslouchejte mluvený výklad. Do elektronické přednášky jsou zařazeny kvízy, na které průběžně odpovídejte a ověřte si tak, zda jste danému tématu porozuměli. Mezi jednotlivými stránkami můžete v případě potřeby také libovolně přepínat, poslechnout si znovu mluvený výklad či vyzkoušet si opětovně kvíz.

Stránky