Sesuvy půdy | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Integrovaný záchranný systém » Analýza vybraných zásahů JPO a IZS

Sesuvy půdy

Od pondělí 15. 9. 2014 zasahovala jednotka Záchranného útvaru HZS ČR v Jihomoravském kraji, který o víkendu zasáhly vydatné deště. 

Do záchranných a likvidačních prací se zapojila technika pořízená převážně z prostředků Evropské unie v rámci projektu Integrovaného operačního programu - Zvýšení akceschopnosti Záchranného útvaru HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách. Konkrétně se jedná o víceúčelový pracovní stroj HUDDIG, jednostranný sklápěcí automobil na podvozku T815 8x8 a soupravu tahače MAN s návěsem NOOTEBOOM.

Celkem bylo odvezeno 762 sklápěcích automobilů o celkové hmotnosti 8 382 tun.V období trvání zásahu najela technika Záchranného útvaru HZS ČR celkem 21 461 Km. Technika odpracovala celkem 468 Mh.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

sesuv půdy, sanace, odtěžení

Odkazy: