Požadavky na prostředky STS | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Strojní služba

Požadavky na prostředky STS

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo vnitra oprávněno mimo jiné stanovit prováděcím právním předpisem technické podmínky požární techniky.
V souladu s § 8 vyhl. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění vyhl. č. 266/2005 Sb., lze požární techniku do vybavení jednotek zařadit jen v případě, že vyhovují stanoveným technickým podmínkám.
Technické podmínky požární techniky jsou stanoveny vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů.
Tato vyhláška stanoví technické podmínky vybrané požární techniky, jejichž splnění je podmínkou pro jejich zařazení do vybavení jednotek požární ochrany:
Požární technikou pro účely této vyhlášky je: 

 • Dopravní automobil (DA)
 • Automobilová stříkačka (AS),
 • Cisternová automobilová stříkačka (CAS),
 • Pěnový hasící automobil (PHA),
 • Plynový hasící automobil (PLHA),
 • Práškový hasící automobil (PRHA),
 • Kombinovaný hasící automobil (KHA),
 • Rychlý zásahový automobil (RZA),
 • Automobilový žebřík (AZ),
 • Automobilová plošina (AP),
 • Hadicový automobil (HA),
 • Technický automobil (TA),
 • Protiplynový automobil (PPLA),
 • Velitelský automobil (VEA),
 • Vyšetřovací automobil (VA),
 • Vyprošťovací automobil (VYA),
 • Automobilový jeřáb (AJ),
 • Automobilová cisterna (AC).

Nejsou-li technické podmínky právním přepisem stanoveny, platí technická norma nebo mezinárodní technické pravidlo.
Přehled nejdůležitějších platných norem v oblasti TS je uveden zde.

Požární technika STS v převážné míře podléhá povinné certifikaci. Povinná certifikace se vztahuje na výrobky, u kterých je tato povinnost dána zákonem. Certifikace výrobků je založena na posouzení shody s danými požadavky (obvykle podle příslušné technické normy), kterou lze dokladovat, že výrobek má vlastnosti vyhovující zákazníkům a jeho uživatelům. Více informací naleznete například v článku „Certifikace požární techniky“, který vyšel v časopise 112 číslo 2/2011.
Pro případy, kdy nejsou pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany stanoveny technické podmínky právním předpisem nebo pro ně není vydána platná technická norma nebo mezinárodní technické pravidlo, stanovuje pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 8/2006 a jeho novela č. 26/2011 o vydávání technických podmínek pro vybranou požární techniku a vybrané věcné prostředky požární ochrany, že vybraná požární technika a vybrané věcné prostředky požární ochrany mohou být zařazeny do vybavení jednotek HZS krajů, pokud vyhovují technickým podmínkám vydaným MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.
Technické podmínky pro vybranou požární techniku a vybrané věcné prostředky požární ochrany jsou vydávány v jednotné úpravě a centrálně evidovány v Katalogu technických podmínek HZS ČR.
Pro případy, kdy nejsou pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany stanoveny technické podmínky právním předpisem nebo pro ně není vydána platná technická norma nebo mezinárodní technické pravidlo, stanovuje pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 8/2006 a jeho novela č. 26/2011 o vydávání technických podmínek pro vybranou požární techniku a vybrané věcné prostředky požární ochrany, že vybraná požární technika a vybrané věcné prostředky požární ochrany mohou být zařazeny do vybavení jednotek HZS krajů, pokud vyhovují technickým podmínkám vydaným MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.
Technické podmínky pro vybranou požární techniku a vybrané věcné prostředky požární ochrany jsou vydávány v jednotné úpravě a centrálně evidovány v Katalogu technických podmínek HZS ČR.