Prostředky strojní služby | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Strojní služba

Prostředky strojní služby

  

 

 

Jedním z hlavních úkolů Strojní služby je zajišťovat a udržovat provozuschopnost prostředků STS. Seznam prostředků STS je uveden v příloze č. 1 Řádu STS. Jedná se o následující prostředky:

I.       POŽÁRNÍ TECHNIKA

A.    Zásahové požární automobily

1.      Dopravní automobil (DA)
2.      Automobilová stříkačka (AS)
3.      Cisternová automobilová stříkačka (CAS)
4.      Pěnový hasicí automobil (PHA)
5.      Plynový hasicí automobil (PLHA)
6.      Práškový hasicí automobil (PRHA)
7.      Kombinovaný hasicí automobil (KHA)
8.      Rychlý zásahový automobil (RZA)
9.      Automobilový žebřík (AZ)
10.    Automobilová plošina (AP)
11.    Hadicový automobil (HA)
12.    Technický automobil (TA)
13.    Protiplynový automobil (PPLA)
14.    Velitelský automobil (VEA)
15.    Vyšetřovací automobil (VA)
16.    Vyprošťovací automobil (VYA)
17.    Automobilový jeřáb (AJ)
18.    Automobilová cisterna (AC)
19.    Automobilový nosič kontejnerů (ANK)

B.     Ostatní vozidla

1.      Osobní automobil (OA)
2.      Nákladní automobil (NA)
3.      Autobus (BUS)
4.      Užitkový automobil (UA)
5.      Přívěs (P)
6.      Návěs (N)
7.      Motocykl (MOT)
8.      Zvláštní vozidlo nebo stroj
9.      Obojživelné vozidlo

C.     Plavidla

1.      Loď s pevně zabudovaným motorem
2.      vznášedlo

D.    Kontejnery

II.     VĚCNÉ PROSTŘEDKY (se spalovacím motorem)

1.      Čerpadla
2.      Elektrocentrály
3.      Hasící a řezací zařízení
4.      Hydraulická vyprošťovací zařízení (všechny typy)
5.      Lodní motory
6.      Motorové stříkačky
7.      Navijáky
8.      Odlučovače
9.      Odsavače
10.    Pěnomety
11.    Pily
12.    Přetlakové ventilátory
13.    Topidla
14.    Vysavače

III.     DIAGNOSTICKO-OPRAVÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ

IV.      ZAŘÍZENÍ NEZBYTNÁ PRO PROVOZ PT a VP