Předpisy | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Jednotky HZS krajů » Strojní služba

Předpisy

Strojní služba je součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení. Základním dokumentem strojní služby je Řád strojní služby HZS ČR vydaný nově v roce 2018.
Činnosti strojní služby se úzce dotýká vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve zněnípozdějších předpisů, a vyhl č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů.
Dále jsou uvedeny aktuálně platné pokyny generálního ředitele HZS ČR, které ovlivnily nebo ovlivňují chod strojní služby HZS ČR.

   

Ročník 2009

 

č. 25

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků

č. 43

Pokyn GŘ HZS ČR, o vydávání metodiky kontrol provozuschopnosti požární techniky a věcných prostředků požární ochrany

Ročník 2010

 

č. 9

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro výkon speciálních činností u HZS ČR

Ročník 2011

 

č. 26

Pokyn GŘ HZS ČR o vydávání technických podmínek pro požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany

č. 29

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují odbornosti v HZS ČR

Ročník 2012

 

č. 39

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují pravidla provádění kontrol HZS krajů podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 43

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví způsob zajištění nepřetržité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost velitelů při mimořádných událostech, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 27/2013, č. 27/2015, č. 10/2016 a č. 24/2016

č. 52

Pokyn GŘ HZS ČR k zajištění plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci u HZS ČR

Ročník 2013

 

č. 10

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví postup a pravidla při sběru dat
o jednotkách PO, požární technice a věcných prostředcích požární ochrany

č. 54

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují normy znalostí hasičů

č. 57

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS ČR, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 3/2014

Ročník 2014

 

č. 3

Pokyn GŘ HZS ČR, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 29/2017

č. 11

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady práce s přenosnou motorovou řetězovou a rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů
a instruktorů motorových pil, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 36/2014 a Pokynu GŘ HZS ČR č. 32/2018

č. 38

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 58/2014

č. 53

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady používání pohonných hmot z hmotných rezerv

Ročník 2016

 

č. 8

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví způsob a podmínky vedení Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti

Ročník 2017

 

č. 11

Pokyn GŘ HZS ČR, k činnosti jednotek PO při vyprošťování u dopravních nehod, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 32/2018

č. 16

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek PO pro záchranné práce

č. 41

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární ochrany

Ročník 2018

 

č. 56

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Řád strojní služby HZS ČR

Ročník 2019

 

č. 13

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje systém odborné přípravy s využitím elektronických vzdělávacích systémů u HZS ČR

č. 60

Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Cvičební řád jednotek požární ochrany