Komentovaný příklad IZS | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Pravidelná odborná příprava » Příprava taktických a prověřovacích cvičení

Komentovaný příklad IZS

Podtéma se věnuje problematice bližšího popisu a charakteristice jednotlivých bodů konkrétně zpracovaného plánu taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému s konkrétním námětem Záchrana osob z osobní visuté lanové dráhy SKI PARK GRUŇ. Jednotlivé kapitoly plánu taktického cvičení jsou detailně rozepsány, jaký mají účel a důvod a vždy je uveden konkrétní text plánu taktického cvičení.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

integrovaný záchranný systém, složka IZS, taktické cvičení, dokumentace, záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou.

Zdroje:

  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav
  • Vyhláška č. 328/2001 Sb.,o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
  • Zákon č. 240/2001 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení ve znění pozdějších úprav
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR