Prověřovací a taktická cvičení složek IZS - Vyhláška č. 328/2001 Sb. | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Pravidelná odborná příprava » Příprava taktických a prověřovacích cvičení

Prověřovací a taktická cvičení složek IZS - Vyhláška č. 328/2001 Sb.

Podtéma se věnuje problematice bližšího popisu prověřovacích cvičení složek integrovaného záchranného systému vyplývající z platných právních norem. V úvodu jsou nejprve charakterizovány základní principy integrovaného záchranného systému, prezentace dále pokračuje popisem účelu prověřovacích cvičení složek IZS

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

integrovaný záchranný systém, složka IZS, prověřovací cvičení, dokumentace.

Zdroje:

  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav
  • Vyhláška č. 328/2001 Sb.,o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
  • Zákon č. 240/2001 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení ve znění pozdějších úprav
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR