Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany - Vyhláška č. 247/2001 Sb. | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Pravidelná odborná příprava » Příprava taktických a prověřovacích cvičení

Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany - Vyhláška č. 247/2001 Sb.

Cílem tohoto podtématu je stručná charakteristika problematiky prověřovacích cvičení jednotek požární ochrany všech kategorií včetně uvedení minimální frekvence konání prověřovacích cvičení v závislosti na kategorii jednotky požární ochrany, definice základních principů prověřovacích cvičení a jejich cílů, uvedení pravomocí nařizovat prověřovací cvičení jednotek požární ochrany a schvalovat příslušnou dokumentaci a popis potřebné dokumentace prověřovacího cvičení jednotek požární ochrany.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

prověřovací cvičení, frekvence konání, principy prověřovacích cvičení, dokumentace

Zdroje:

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 172/2001, k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších úprav
  • Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení ve znění pozdějších úprav
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR