Prověřovací a taktická cvičení složek IZS - Zákon č. 239/2000 Sb. | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů » Výkon služby » Pravidelná odborná příprava » Příprava taktických a prověřovacích cvičení

Prověřovací a taktická cvičení složek IZS - Zákon č. 239/2000 Sb.

Podtéma se věnuje problematice bližšího popisu taktických cvičení složek integrovaného záchranného systému. Z hlediska problematiky je podtéma rozděleno na obecný popis integrovaného záchranného systému, jeho principů, statusu základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému aj. Další část podtématu se věnuje problematice taktických cvičení složek integrovaného záchranného systému, pravomocí je nařizovat a schvalovat jejich dokumentaci, účelem, strukturou dokumentace a podobně. .

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

integrovaný záchranný systém, základní složka, ostatní složka, principy spolupráce, četnost cvičení, dokumentace.

Zdroje:

  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav
  • Vyhláška č. 328/2001 Sb.,o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
  • Zákon č. 240/2001 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších úprav
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení ve znění pozdějších úprav
  • Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR