Společné vzdělávání JPO | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Společné vzdělávání JPO

Metodiky

Aktuální poznatky z elektromobility pro potřeby HZS ČR najdete zde.

První pomoc

První pomoc na místě zásahu (dále jen „první pomoc“) jsou nezbytné úkony a opatření prováděné jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) při ohrožení života nebo postižení zdraví osob na místě zásahu. Účelem první pomoci je omezení rozsahu a důsledků tohoto ohrožení či postižení,

První pomoc se dále dělí na:

Tělesná příprava a sport

Řád sportovníchí soutěží tělesné přípravy HZS ČR.

Kalendář hlavních sportovních soutěží pro rok 2020 naleznete ZDE.

Zrušení sportovních soutěží v I. pololetí roku 2020.

Soutěže ve vyprošťování u dopravních nehod naleznete ZDE.

Zařízení simulující reálné podmínky požáru

V této sekci jsou publikovány jednak dokumenty s vazbou na problematiku vedení odborné přípravy v zařízeních simulující reálné podmínky požáru, ale také dokumenty, které poslouží v rámci pravidelné odborné přípravy jednotek PO (např. Metodika práce s proudnicí apod.).  

Požární sport

Pravidla požárního sportu. Technická příloha pravidel požárního sportu.

Složení reprezentace požárního sportu pro rok 2020 naleznete ZDE.

 

Normy znalostí - teze OP

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou

Metodika činností jednotek PO ve výšce a nad volnou hloubkou (VVH) (dále jen "metodika") je průlomově zpracovávaná na novém didaktickém konceptu internetových stránek a mobilní aplikace.
Jednotlivé části Metodiky jsou vytvářeny v období 2021-2022. Finálně se tedy jedná o komplexní metodický materiál na elektronické platformě webové aplikace pro systém Android a IOS a webových stránek (www.roperescue.cz) popisující všechny tři kategorie činností ve VVH u jednotek PO - základní činnost ve VVH,  rozšířenou činnost ve VVH a speciální činnost ve VVH.

Elektromobilita

 

Evakuace elektrovozidel z prostor ztěžujících hasební zásah

Manipulace úvodní karta

Kurz Instruktor vyprošťování u dopravních nehod

 

 

 

 

 

Rozvrh výuky - klikněte na odkaz

Zahájení kurzu - klikněte na odkaz

Organizace pravidelné odborné přípravy - klikněte na odkaz

Vyprošťování u dopravních nechod: Praktická část - klikněte na odkaz

pravidla pro pořádání kurzu - klikněte na odkaz

Neveřejný obsah

Dobrý den. Snažíte se dostat na obsah, který není určený pro veřejnost!

 Přístup k tomuto obsahu je možný pouze přes e-learningový portál hasici-elearning.cz (dále jen "portál").

Pokud jste příslušník/zaměstnanec HZS, JSDH, podnikový hasič a absolvoval jste některý níže uvedený elearningový kurz:

Stránky