Společné vzdělávání JPO | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Společné vzdělávání JPO

Dálková doprava kyvadlovým způsobem - určení Ncas

Tato prezentace je další ze součásti souboru prezentací zabývajících se Dálkovou Dopravou Vody. Popisuje výhody této dopravy, za podmínek které je potřeba dodržet. Hlavní části této prezentace je výpočet počtu cisteren nutných pro realizaci DDV.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Alternativní způsoby DDV - požární technika, prostředky, taktika

Tato prezentace je další ze součásti souboru prezentací zabývajících se Dálkovou Dopravou Vody. Popisuje taktické postupy při realizaci alternativních  způsobu DDV a nebezpečí, která mohou vzniknout.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

DDV hadicovým vedením - taktické postupy, nebezpečí

Tato prezentace je další ze součásti souboru prezentací zabývajících se Dálkovou Dopravou Vody. Popisuje taktické postupy při realizaci méně používaného  způsobu DDV a nebezpečí, která mohou vzniknout.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

DDV kyvadlovým způsobem - taktické postupy, nebezpečí

Tato prezentace je další ze součásti souboru prezentací zabývajících se Dálkovou Dopravou Vody. Popisuje taktické postupy při realizaci nejvíce používaného způsobu DDV a nebezpečí, která mohou vzniknout.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

DDV hadicovým vedením - požární technika, prostředky, taktika

Tato prezentace je další ze součásti souboru prezentací zabývajících se Dálkovou Dopravou Vody. Popisuje základní pravidla méně používaného způsobu DDV se zaměřením na nejpoužívanější věcné prostředky, armatury, čerpadla a dopravní prostředky.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

DDV kyvadlovým způsobem - požární technika a prostředky

Tato prezentace je součásti souboru prezentací zabývajících se Dálkovou Dopravou Vody. Popisuje základní pravidla nejpoužívanějšího způsobu DDV se zaměřením na nejčastěji používané věcné prostředky, armatury, čerpadla a hlavně cisternové automobilové stříkačky.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Úvod do problematiky, druhy dálkové dopravy vody (DDV)

Prezentace popisuje možnosti využití malých vodních zdrojů v blízkosti požářiště. A dále pak základní problematiku Dálkové Dopravy Vody kyvadlové, nebo hadicové pro rozhodovací proces velitele zásahu.

Stručný návod ke studiu

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Dálková doprava vody

Tematický blok dálková doprava vody obsahující deset různých podtémat si klade za cíl předložit základní informace o možnosti a množství dopravy vody včetně výpočtu požadovaného množství sil a prostředků u hašení většího rozsahu požáru, kdy jeho plocha překračuje hodnotu několik stovek metrů čtverečních, je nasazen vyšší počet proudů vody na hašení nebo doba hašení překračuje desítky minut. Úspěšná likvidace požáru vyžaduje nepřetržitou dodávku vody, to znamená nutnost hledat v okolí požáru dostatečně vydatné a také dostupné vodní zdroje. Dále pak je nutné tuto vodu dopravit na místo požáru buď pomocí dálkové dopravy vody s hadicovým vedením nebo pomocí kyvadlové dopravy vody s automobilovými cisternami nebo kombinovaným způsobem dopravy, to znamená kombinací dvou předešlých možností.

Požáry na volném prostranství

Opakované požáry v této lokalitě svědčili o činnosti neznámého žháře. Předchozí požáry patřily svým rozsahem mezi menší. V tomto případě díky povětrnostním podmínkám došlo k velkému rozšíření požáru nejen na budovy, ale také na volné prostranství v okolí objektů. K šíření požáru přispíval velmi silný vítr. Jednalo se o bývalý hotelový komplex. V době zpozorování byla stodola mezi III a IV fází požáru. Na vedle stojícím objektu začínala hořet střecha, kdy i přes veškerou snahu hasičů došlo k plnému zasažení střechy a místností v 1. patře. U dalšího poblíž stojící objektu se počínající požár podařilo uhasit v zárodku.

Požáry střech

Dne 7. ledna bylo na tísňovou linku hasičů oznámeno, že hoří ve firmě na výrobu nábytku. Po příjezdu na místo zásahu je průzkumem zjištěno, že požárem je zasažen prostor skladu s materiálem na výrobu nábytku, dodávkové vozidla a střecha objektu. V průběhu zásahu bylo nutné násilně vstupovat do dalších místností za účelem lokalizace požáru. Hoření probíhalo skrytě, pomocí termokamer se dařilo ohniska lokalizovat. Postupně bylo nutné rozebrání velké části střechy skladu.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Stránky