Společné vzdělávání JPO | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Společné vzdělávání JPO

Požár tlakových láhví

Kvůli nehodě a následnému požáru nákladního vozidla převážejícího propanbutanové a acetylenové lahve se úplně zastavil provoz na dálnici D5, kousek za tunelem Valík. Nehoda nákladního vozidla byla na operační středisko ohlášena v pondělí 2. května 2011 v 7.27 hodin. Automobil převážel propanbutanové a acetylenové láhve. Vozidlo projelo tunel Valík směrem na Rozvadov, když mu, podle slov řidiče, praskla levá přední pneumatika. Řidiči se strhlo řízení přes svodidla do protisměru, kde se vozidlo převrátilo na střechu. Při manévru se poškodila zadní část nákladního auta, které projíždělo v protisměru. Žádný další automobil při nehodě poškozen nebyl. Řidič stihl včas vyskočit z auta ještě před tím, než začalo hořet. Při požáru bylo slyšet několik výbuchů, pravděpodobně PB lahví. Když na místo dorazili hasiči, byl požár v plném rozvoji a právě zaznívaly výbuchy.

Požár dopravních prostředků

V garážích Dopravního podniku města Opavy došlo 20. října 2013 k rozsáhlému požáru zaparkovaných trolejbusů. Na místě zasahovalo celkem 15 jednotek hasičů s 23 kusy techniky (13 cisternových automobilů, 3 automobilové žebříky, 6 dopravních a nákladních automobilů, 1 vyprošťovací automobil a 1 speciální protiplynový automobil).  Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že hoří uvnitř depa (hala o rozměrech cca 60 x 40 metrů), ve kterém jsou zaparkovány trolejbusy a autobusy. Nasazeno bylo celkem 5 proudů k uhašení požáru, z toho čtyři dovnitř haly a jeden na střechu haly. Celý zásah byl velmi komplikovaný a nebezpečný vzhledem k přítomnosti elektrické energie v trolejích a k silnému vývinu kouře. Kompletně shořelo 6 trolejbusů, ostatní byly požárem nebo zplodinami poškozeny.

Požár osobního vozidla

Podle situace, při níž dojde ke vzniku požáru osobního automobilu, je třeba přizpůsobit zvolenou taktiku hašení, resp. samotného zásahu. Jinak budeme zasahovat, dojde-li k požáru v souvislosti s dopravní nehodou, jinak u hořícího auta v řadě parkujících aut, jinak u alternativních pohonů, atp. Nejčastěji používaných prostředkem pro hašení vozidel je zařízení pro rychlý zásah, tzv. vysokotlak. Mimo samotné hašení požáru je třeba mít na paměti i další komplikace, související s provozem vozidla. Analýza zásahu ukazuje průběh zásahu u hořícího automobilu, který začal hořet během jízdy, dokud se sám nezastavil o strom. Majitel vozidlo včas opustil vyskočením.

Požár bytový

Obsahem elektronické přednášky je rozbor bytového požáru, který je zajímavý v mnoha aspektech. Popisovaná událost mapuje průběh záchranných prací u požáru bytu se zraněním dvou nájemníků, se zásahem dobrovolného hasiče jako svědka události před příjezdem jednotek PO. Událost dosáhla vysokých materiálních škod, ukázala na specifickou potřebu sil a prostředků pro zdolání této mimořádné situace. Zásah je zmapován nejen fotografií, ale i videem, které ukazuje hlavně postup ošetření obou osob do příjezdu zdravotnické záchranné služby.

Požár rodinného domu

Elektronická přednáška popisuje průběh činnosti jednotek požární ochrany u požáru celoročně obývané chaty. Fotografií i videem zdokumentovaný zásah od příjezdu první jednotky do lokalizace požáru. Zasahující jednotky se potýkaly s nedostatkem vody, se silným mrazem a velmi špatnou dostupností samotného objektu vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám. Náhlý rozvoj požáru zaskočil i samotné zasahující hasiče.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

chata, rodinný dům, požár.

Požární zásah - analýza vybraných požárů

Jedním ze základních úkolů jednotek požární ochrany je provádět požární zásah podle příslušné dokumentace PO nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků. Cílem činnosti jednotek PO při zdolávání požáru je jeho lokalizace a likvidace. Zdolávání požáru zahrnuje hašení požáru použitím hasiv nebo odstraněním hořlavých látek, rozebíráním konstrukcí, odvětráním místa požáru, ale také další činnosti spojené zejména se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví hasičů a činnosti zajišťující nepřetržitou dodávku hasebních látek.
Elektronické přednášky k této problematice mají za cíl prezentovat analýzu jednotlivých druhů požárů. Přednášky jsou vztaženy přímo na konkrétní skutečné zásahy JPO a jsou doplněné o autentické fotografie či videozáznamy.

Vyproštění osob z výkopů a jiné

Jednotky HZS Praha ze stanic centrála, Strašnice a Holešovice byly dne 30. 9. 2013 vyslány k vyproštění dělníka částečně zasypaného ve výkopu. Jednotka HZS osobu vyprostila a předala ji do péče ZZS. Zemina zavalila dělníka po pás, hrozil další sesuv. Za pomoci vyprošťovací techniky se hasičům podařilo muže po dvou hodinách z výkopu vytáhnout a předat k ošetření posádkám zdravotnické záchranné služby. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byl pacient převezen se zraněním dolních končetin do nemocnice. Elektronická přednáška obsahuje také krátký videozáznam z vyprošťovacích prací.

Výbuch plynu v bytovém domě

V neděli 15. září 2013 v 7:30 ráno došlo v Havířově k výbuchu v jednom z bytů čtyřpatrového obytného domu. Sila výbuch zbortila část konstrukcí nejvyššího patra obytného domu. Bezprostředně na to, bylo na místo události vysláno pět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.  Sila výbuchu zbořila jak stěny v bytě, tak část obvodových zdí bytu. Následně došlo i k zborcení části stropu a střechy domu. Hasiči v součinnosti s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému bezprostředně po průzkumu provedli evakuaci osob z obytného domu a započali se zabezpečovacími pracemi v bytě. Celkem bylo evakuováno 27 osob, z toho 2 děti. Na místo události byli povoláni i kynologové se záchranářskými psi.

Výbuch plynu v rodinném domě

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve středu 5. 2. 2014 v Ostravě-Martinově u výbuchu rodinného domku, spojeného s menším požárem. Výbuch starší domek zcela zničil, hasiči s policisty vypátrali v sutinách zraněného muže.  Na místo vyjely tři ostravské jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – ze stanic Poruba, Fifejdy a Zábřeh, s nimi dvě jednotky dobrovolných hasičů – Martinov a Plesná. Na místo vyjely i další složky integrovaného záchranného systému. Hasiči s policisty vypátrali v sutinách objektu zhruba po dvaceti minutách zavaleného muže s vážnými zraněními, kterého předaly zdravotnické záchranné službě. Muž posléze na následky zranění umírá v nemocnici.

Pátrání po osobě v terénu

Součinnostní cvičení integrovaného záchranného systému, pracovníků horské služby a Českého červeného kříže, nad kterým měl záštitu Moravskoslezský kraj. Cvičení skončilo krátce před půlnocí a svým rozsahem bylo jedno z největších co do počtu nasazených osob, techniky i prohledávaného území. Do terénu vyrazilo na 90 policistů, 30 členů horské služby, téměř 60 hasičů a pracovníci Českého červeného kříže. Také psovodi se služebními psy z řad Policie ČR i hasičů. Analýza tohoto cvičení ukazuje nasazení většiny dostupné techniky nejen hasičů, který může být při těchto událostech nasazena.

Stránky