Společné vzdělávání JPO | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Společné vzdělávání JPO

Souhrn metodických předpisů

Informace z oblasti vyprošťování u dopravních nehod

 

 

8  

Dopravní nehody / Požáry vozidel
Řešení mimořádných událostí

! anglická verze !

Pracovní příručka
SDIS 86 (Hasičská a záchranná služba Vienne (FR)
CTIF (mezinárodní asociace hasičských záchranný sborů)

Příručky pro záchranáře z oblasti VDN

Od 17. 6. 2020 je na Google Play a Apple Store zdarma ke stažení aplikace Euro rescue, která vznikla ve spolupráci CTIF a Euro NCAP a obsahuje záchranářeské karty vozidel. https://youtu.be/KQR5sSC4B78

Vybrané dokumenty z oblasti VDN

 

Bojový řád

Bojový řád jednotek požární ochrany je vydáván formou pokynů generálního ředitele Hasičského záchranného sboru. Obsahuje jednotlivé metodické listy, které jsou podle svého zaměření rozděleny  do následujících kapitol:

Obecné zásady - O

Tato kapitola je zaměřena na činnost jednotky v jednotlivých částech operačního řízení a je provázána zejména s jednotlivými ustanoveními vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO.

Požár cisterny s hořlavou kapalinou

10. 6. 1997 před osmou hodinou ranní sjížděl po silnici první třídy směrem do Šternberka tahač značky Volvo s cisternou naplněnou 36 tisíci litrů benzinu Natural. Tahač odbočil do obce Lipina, kde komunikace nadále prudce klesá. Při průjezdu stoosmdesáti stupňové zatáčky vjel do protisměru a převrátil se na krajnici lemovanou svodidly. Prudkým nárazem došlo k destrukci cisterny a k intenzívnímu úniku benzinu, který začal okamžitě hořet. Hořící benzin stékal do Sprchového potoka, který těsně sousedí s komunikací, a po silnici dolů.

První hlášení o události přišlo na operační středisko HZS okresu Olomouc v 8.01 hodin. Bylo z něj patrné, že se jedná o větší událost (prvotně hlášen požár automobilu a rodinného domku).

Požár vozidel s alternativním pohonem

Tato analýza se nezabývá konkrétní událostí, ale řeší obecné postupy při zásazích u těchto typů požáry, kdy je hořením zasaženo vozidlo s alternativním pohonem. Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel bývá technická závada na elektroinstalaci, netěsnost palivové soustavy (a to i u aut na alternativní pohon LPG) a v neposlední řadě nedbalost provozovatelů, ať při vlastní jízdě, údržbě nebo opravách automobilů. K dalším příčinám můžeme zařadit požáry způsobené dopravními nehodami a úmyslným zapálením.

Požáry vozidel s alternativním pohonem se v současnosti vyskytují velmi málo, nejčastěji JPO zasahují u vozidel, které používají pohon LPG. Způsob zásahu u těchto typů vozidel je prakticky totožný jako u vozidel s pohonem běžným, je však nutné počítat s určitými komplikacemi. Tyto jsou popsány v prezentaci.

Praktické příklady provedení dálkové dopravy vody

Tato prezentace doplňuje, předchozí prezentace dálkové dopravy vody o příklady cvičení. Jedná se o cvičení zpracovaná a provedená na dálkovou dopravu vody hadicemi.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Klíčová slova:

Cvičení a jeho plán, zdroj vody, dopravní vedení, rozmístění jednotek a jejich činnost, úseky.

Určení převýšení, vzdálenosti, orientace v mapách

Tato prezentace doplňuje prezentace dálkové dopravy vody, o možnosti určení vzdálenosti, převýšení na místě tvorby DDV za použití odhadu, nebo určením z mapových podkladů, případně určením pomocí moderních přístrojů – GPS navigací a aplikací v mobilních telefonech.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Dálková doprava hadicovým vedením - určení ztrát a Nč

Tato prezentace je další ze součásti souboru prezentací zabývajících se Dálkovou Dopravou Vody. Popisuje výhody a nevýhody tohoto méně používaného způsobu DDV. Rozebírá tlakové ztráty a zisky, důležité pro realizování dálkové dopravy vody ze stroje do stroje hadicemi.

Stručný návod ke studiu:

Při studiu této prezentace si přečtěte jednotlivé části (slidy) po sobě jdoucí a dodržujte jejich návaznost. Je možno přehrát si u prezentace také audio záznam. Zároveň si postupně kontrolujte své znalosti pomocí průběžných testů. V případě nesprávných odpovědí nebo nejasností se vraťte k předcházejícím částem prezentace nebo obrázkovým přílohám.

Stránky