Společné vzdělávání JPO | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Společné vzdělávání JPO

Asistence při hledání nástražného výbušného systému

Elektronická přednáška popisuje spolupráci při přepravě americké letecké pumy spolu s pyrotechnickou službou Policie ČR, ke které byla povolána jednotka Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR z Hlučína. S využitím techniky příslušníci Záchranného útvaru munici naložili a zajistili proti pohybu, na nákladním vozidle Tatra. Za doprovodu vozidel Policie ČR se pak přesunuli do skladu munice v areálu Policie ČR ve Frýdku - Místku, kde americkou leteckou pumu uložili.

Přečerpávání nebezpečné látky

V noci na sobotu 22. 3. 2008 pomáhali profesionální hasiči z Ostravy v Olomouckém kraji u dopravní nehody kamionu, který převážel 33 tisíc litrů nafty a havaroval. Nehoda se stala mezi obcemi Dobrčice a Horní Moštěnice v okrese Přerov. Kamion sjel do příkopu a převrátil se na pole. Uniklo asi 50 litrů nafty, zbytek bylo potřeba přečerpat. Protože výpustné ventily zůstaly dole pod cisternou a vytahovat těžký náklad, plný paliva, by bylo velmi nebezpečné, požádali hasiči z Olomouckého kraje o pomoc kolegy z Moravskoslezského kraje. Na místo nehody byla ihned po žádosti vyslána (kolem 20. hodiny) jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje z centrální hasičské stanice v Ostravě-Zábřehu, která se specializuje na podobné zásahy. Kontejnerový automobil dovezl na Přerovsko chemický kontejner, ze stanice HZS MSK Slezská Ostrava vyjelo vozidlo se zařízením Cobra, sloužícím mj. k řezání materiálu pomocí tryskání vody s abrazivem (pevnými částečkami).

Havárie na vodním toku (např. olejová)

Ve středu 18.7.2012 odpoledne byli hasiči požádáni státním podnikem Povodí Odry o spolupráci při zachycování hydraulického oleje, které zřejmě unikl ze stavebního stroje.Tři ostravské jednotky HZS MSK vyjely k Odře (do níž se Ostravice vlévá) a postavily první nornou stěnu k zachycení oleje. Druhou nornou stěnu postavili další hasiči (3 jednotky z Karvinska: 2 jednotky HZS MSK – Bohumín a Karviná + 1 jednotka SDH - Starý Bohumín) na Odře v úrovni Starého Bohumína a hraničního přechodu Bohumín-Chalupki.

Sebevražedný úmysl

Sebevražedný úmysl, ke kterému jsou jednotky PO, resp. složky IZS povolány může mít různý průběh. Tato přednáška popisuje demonstrativní úmysl sebevraždy a to tím, že osoba stojí za zábradlím balkónu výškové budovy. Pro zmírnění následků případného dokonání tohoto úmyslu byly připraveny dvě seskokové matrace. Postupně byly dovezeny dvě automobilovými žebříky.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Klíčová slova:

suicidální pokus, seskoková matrace, vyjednávání, sebevražda

Sesuvy půdy

Od pondělí 15. 9. 2014 zasahovala jednotka Záchranného útvaru HZS ČR v Jihomoravském kraji, který o víkendu zasáhly vydatné deště. 

Do záchranných a likvidačních prací se zapojila technika pořízená převážně z prostředků Evropské unie v rámci projektu Integrovaného operačního programu - Zvýšení akceschopnosti Záchranného útvaru HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách. Konkrétně se jedná o víceúčelový pracovní stroj HUDDIG, jednostranný sklápěcí automobil na podvozku T815 8x8 a soupravu tahače MAN s návěsem NOOTEBOOM.

Celkem bylo odvezeno 762 sklápěcích automobilů o celkové hmotnosti 8 382 tun.V období trvání zásahu najela technika Záchranného útvaru HZS ČR celkem 21 461 Km. Technika odpracovala celkem 468 Mh.

Ptačí chřipka

Přednáška popisuje cvičení složek IZS, které proběhlo ve dvou částech. První část cvičení byla určena pro pracovníky krizového štábu.  Krizový štáb si zde vyzkoušel řízení komplikovaných záchranných a likvidačních prací při výskytu ptačí chřipky ve Velkých Albrechticích, včetně případné pomoci Armády ČR. Šlo například o vytyčení ochranných zón, proces potvrzení předpokládané diagnózy, jejich likvidaci, včetně jejich trusu a krmiva v hale, odvoz mrtvé drůbeže ve speciálních kontejnerech, dekontaminaci osob a nasazené techniky. V úterý 11. 10. 2011 se konala praktická část cvičení IZS přímo v provozu na farmě.

Povodně

Přednáška obecně popisuje průběh záchranných a likvidačních prací v průběhu povodní. Spektrum činnosti jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému je velmi různorodá. Jak základní tak ostatní složky jsou u těchto události dlouhodobě nasazovány, je potřebný velký počet speciální techniky, včetně vysokokapacitním čerpadel. Dále můžeme mluvit také o potřebě humanitární pomoci pro obyvatele postižené touto katastrofou.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Hromadná dopravní nehoda

Mezinárodní vlak EC 108 Comenius jedoucí na trase Krakov – Praha narazil v železniční stanici Studénka do konstrukce opravovaného silničního mostu, která se několik sekund před tím zřítila na železniční trať. Zemřelo 8 lidí (5 žen a 3 muži), asi 95 dalších bylo zraněno. Úmrtí osmé oběti bylo oznámeno v médiích 30. září 2008.

Do akce se zapojilo celkem 22 jednotek požárních jednotek se 45 vozidly. Na místě zasahovalo celkem 151 hasičů, 80 zdravotnických záchranářů a 18 lékařů.

Stručný návod ke studiu:

Sledujte postupně jednotlivé stránky prezentace, poslouchejte doprovodný text a snažte se porozumět danému tématu. Do přednášky jsou zařazené kvízové otázky, na které průběžně odpovídejte.

Analýza vybraných zásahů JPO a IZS

V tomto souboru elektronických přednášek naleznete 12 analýz různých mimořádných událostí, které řešily jednotky požární ochrany a složky IZS. Spektrum činnosti jednotek požární ochrany a složek Integrovaného záchranného systému je velmi různorodý. Např. téma Povodně obecně popisuje průběh záchranných a likvidačních prací v průběhu povodní. Téma Ptačí chřipka se věnuje problematice činnosti krizového štábu při výskytu ptačí chřipky, včetně případné pomoci Armády ČR. Téma Sesuvy půdy je zaměřena na činnost a možnosti Záchranného útvaru Hlučín s využitím jejich speciální techniky. Demonstrativní úmysl sebevraždy skokem z výšky popisuje téma Sebevražedný úmysl. Téma Havárie na vodním toku nás seznámí s využitím norných stěn pro zachycení ropného produktu na vodní hladině. Problematice přečerpávání pohonných hmot a manipulací s cisternou se věnuje téma Přečerpávání nebezpečné látky.

Pokyn GŘ HZS ČR 7/2009 a č. 34/2010

Toto podtéma se věnuje komplexnímu pokynu generálního ředitele HZS ČR 7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení, který byl změněn pokynem 34/2010, a pokynem 37/2014. Sjednocuje postup při přípravě, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení jednotek požární ochrany, dalších složek integrovaného záchranného systému a orgánů podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádné události.

Stránky