Společné vzdělávání JPO | www.hasici-vzdelavani.cz

Hlavní menu

Společné vzdělávání JPO

HZS ČR

Videopořady

Jste zde

Domů

Společné vzdělávání JPO

Práce na vodě a ledu

TFA

Pravidla soutěží v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive).

Složení reprezentace HZS ČR v disciplínách TFA v roce 2020.

Podpůrné materiály (ke stažení)

V této sekci budou k dispozici podpůrné materiály zahrnující problematiku jednotek HZS podniků.

Výkon služby

Letecká hasičská služba

Letecká hasičská služba:

Letecká hasičská služba (dále jen „LHS“) je službou vlastníkům lesů, zabezpečovanou Ministerstvem zemědělství ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. g), i) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je zajišťována ve všech lesích na území ČR s výjimkou lesů v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí v návaznosti na ustanovení § 5 a § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Informace k LHS naleznete ZDE (např. Směrnice o hlídkové činnosti prováděné leteckou technikou a hašení lesních požárů, konspekt odborné přípravy, rozdělení sektorů apod.) 

 

Plošné pokrytí, poplachový plán

1. Plošné pokrytí:


Prezentaci k tématu Plošné pokrytí ve formátu .pdf naleznete ZDE.

Právní předpisy v oblasti činnosti jednotek PO

Zde naleznete přehled právních předpisů upravujících činnost jednotek PO včetně jejich stručné anotace a plného obsahu u vybraných předpisů.

Zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2017

Zákon stanoví základní poslání Hasičksého záchranného sboru České republiky, jeho organizační složky, základní práva a povinnosti příslušníků, definuje symboly sboru, stanovuje pravidla nakládání s majetkem, řeší problematiku odškodňování a další zákonné souvislosti.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Seznam platných pokynů

 

Seznam platných pokynů a rozkazů uveřejněných ve Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR naleznete zde.

 

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou

 


Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky (sestup a výstup po laně, pracovní polohování, lezení aj.) jsou postupy, které umožňují použitím nestandardních prostředků a vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů. Pomocí lanové techniky může být dosaženo všech výškových úrovní místa zásahu. Způsob záchrany se zásadním způsobem odlišuje od záchrany osob a prací pomocí výškové techniky. V této sekci naleznete dokumentaci, která se týká problematiky práce ve výšce a nad volnou hloubkou (listy cvičebního řádu, listy bojového řádu, metodiky, učební osnovy apod.).

IZSIntegrovaný záchranný systém
(IZS) je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.“

 

 

 

Základní složky IZS:
Hasičský záchranný sbor České republiky,
Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby,
Policie České republiky.

Stránky